PRIVACYBELEID

Met ingang van 1 mei, 2015. Alle verantwoordelijke partijen dienen de voorschriften van dit beleid te begrijpen en te allen tijde te handhaven. Elke inbreuk of twijfelachtige praktijk moet binnen de 24 uur worden gemeld of de verantwoordelijke partij wordt aansprakelijk geacht.


1.0 - PRIVACYBELEID

MotorolaHome.com en gerelateerde domeinen vertegenwoordigen de producten en informatie van Motorola Brand Licensees, en worden geëxploiteerd door eBuyNoweCommerce Ltd.

Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op en erkennen het verzamelen van identificeerbare informatie ("Persoonsgegevens") die van u wordt verzameld wanneer een bestelling is afgerond, zoals naam, thuisadres, e-mailadres, telefoonnummer en creditcardgegevens. Een tweede indeling van publieke gegevens ('Niet-persoonlijke gegevens") wordt eveneens door de Site gegenereerd bij het aanpassen van de gebruikerservaring. Het privacyreglement staat op www.ebuynow.com/privacybeleid en alle aspecten van de site zijn beperkt door dat beleid. In het geval van onenigheid met dit privacybeleid is dat het beleid dat van kracht geldt.

2.0 - CONTACTGEGEVENS VOOR EBUYNOW ECOMMERCE LTD.

Contacttelefoonnummers en e-mailadressen worden gepubliceerd op de website www.ebuynow.com en deze informatie is altijd correct. Algemene vragen of mededelingen met betrekking tot dit beleid kunnen worden gestuurd naar privacy@motorolahome.com en een vertegenwoordiger zal contact opnemen. U moet er ten minsten voor zorgen een geldig telefoonnummer en accountgegevens op te geven voor een snellere respons.

Dringende communicatie met EBUYNOW vereist snelheid en wordt anders behandeld. Gebruik bij voorkeur de telefoon tenzij dat niet mogelijk is. Als e-mailberichten moeten gestuurd worden naar privacy@motorolahome.com, zou u binnen de 24 uur een antwoord moeten ontvangen of moet u het telefoonnummer voor ondersteuning bellen. U moet er zeker van zijn dat uw mededeling is ontvangen door een vertegenwoordiger en dat die de informatie een service ticketnummer hebttoegekend.

Het is belangrijk op te merken dat er u nooit een e-mail zal worden gestuurd met het verzoek om persoonlijke informatie te verstrekken via e-mail. Het mechanisme voor het verzamelen en voor updates gebeurt altijd via de service (formulieren op de website, vragen) of telefonisch na verificatie van de identiteit.

3.0 - PLAATS VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS

eBuyNow eCommerce Ltd. is een Canadese onderneming en is voor alle juridische aangelegenheden gebonden aan de wetten van de regering van Canada en de provincie Brits-Columbia. Al onze datacenters bevinden zich in de Verenigde Staten. Daarom kunnen er verschillende regionale en federale wetten gelden voor de organisaties de datacentra beheren. U moet er zeker van zijn dat het verstrekken van persoonlijke informatie geen inbreuk is op een recht dat van toepassing is op u of op uw recht op het gebruik van de diensten.

Als uw gebruik van de services of de openbaarmaking van bepaalde informatie aan EBUYNOW een overtreding zou zijn van wetgeving die op u van toepassing is, wordt uw recht op het gebruik van de diensten en/of openbaarmaking van dergelijke informatie ingetrokken. EBUYNOW zal gehoor geven aan elke gerechtelijke uitspraak zolang die geldt in de Canadese rechtbanken. Geen andere verzoeken om toegang te krijgen tot persoonlijke gegevens van eender welke partij worden ingewilligd zonder vonnis van een Canadese rechtbank of toestemming van de eigenaar van de account die behoorlijk is gevalideerd.

Als u merkt dat een voorwaarde bij het gebruik van de dienst direct of indirect inbreuk maakt op de wet, wordt van u verwacht dat u onmiddellijk uw EBUYNOW daarover inlicht (zie 'Contactinformatie voor eBuyNow eCommerce Ltd. gedeelte van dit beleid).

4.0 - BESCHERMINGSLEEFTIJD

eBuyNow eCommerce Ltd. verkoopt geen producten of diensten aan een persoon jonger dan 18 jaar oud. Wij vragen niet bewust verzamelen niet bewust persoonlijke gegevens personen onder de achttien jaar. Als u van mening bent dat een kind onder de leeftijd van achttien persoonlijke informatie hebt doorgegeven aan de service bent u verplicht om dit te melden aan een medewerker van EBUYNOW of een e-mail te sturen naar privacy@motorolahome.com met de details.

5.0 - COOKIES

"Cookies" zijn kleine stukjes informatie die op uw computer worden geplaatst door een website voor het bijhouden van statusinformatie en het verbeteren van uw communicatie en interactie met die websites. Wij maken mogelijk gebruik van cookies om uw bezoek aan onze websites aan te passen en voor andere doeleinden om uw bezoek comfortabeler te maken of om onze service te verbeteren.

Naast onze cookies kunnen wij (en onze derde adverteerders) ook gebruik maken van cleargifts, webbeacons, Google Analytics en cookies van derden ter verbetering van de prestaties van onze websites,bepaalde functies zoals reclame aanbieden of op anonieme wijze het gebruik van onze websites na te gaan en de online activiteiten van gebruikers volgen.

EBUYNOW kan ook cookies gebruiken voor het meten van bezoekpatronen en welke gebieden van de EBUYNOW site u hebt bezocht en uw bezoekpatronen. Deze informatie wordt ook wel 'clickstream' genoemd. EBUYNOW kan deze informatie gebruiken om te begrijpen hoe onze gebruikers op onze site navigeren en om gemeenschappelijke bezoekpatronen na te gaan, waaronder van welke site de gebruiker komt.

Wij kunnen gelijksoortige mechanismen gebruiken in onze HTML-e-mails bijhouden om het gebruik van dergelijke e-mails op vrijwel dezelfde manier na te gaan.

De cookies die in de service gebruikt worden zijn gecategoriseerd op basis van de categorieën vermeld in de ICC-Cookie guide. Die zijn als volgt:

5.1 - Categorie 1: STRIKT NOODZAKELIJKE COOKIES

Deze cookies zijn noodzakelijk om op de website te navigeren en functies ervan te gebruiken, zoals toegang tot beveiligde delen van de website. Zonder deze cookies kunnen bepaalde services waarnaar u hebtgevraagd, zoals winkelmandjes of e-facturen, niet worden verstrekt.

5.2 - CATEGORIE 2: PRESTATIECOOKIES

Deze cookies verzamelen informatie over hoe bezoekers een website gebruiken, bijvoorbeeld welke pagina's bezoekers het meest bezoeken, en of er foutmeldingen op de webpagina's zijn. Deze cookies verzamelen geen informatie waarmee een bezoeker kan worden geïdentificeerd. Alle informatie die deze cookies verzamelen, wordt samengevoegd en dus anoniem. Ze wordt alleen gebruikt ter verbetering van hoe een website werkt.

5.3 - CATEGORIE 3: FUNCTIONALITEITSCOOKIES

Deze cookies maakte het voor de website mogelijk te onthouden welke keuzes u maakt (zoals uw gebruikersnaam, taal of de regio waar u bent) om betere en meer persoonlijke functies aan te bieden. Een website kan u bijvoorbeeld het lokale weerbericht en verkeersinformatie aanbieden door een cookie op te staan in de regio waar u zich momenteel bevindt. Deze cookies kunnen ook worden gebruikt om te onthouden welke wijzigingen u hebt aangebracht in tekstformaat, lettertypen en andere delen van de webpagina's die u kunt aanpassen. Ze kunnen ook worden gebruikt voor het verrichten van diensten waarnaar u hebt gevraagd, zoals een live chatsessie. De informatie deze cookies verzamelen, kunnen worden geanonimiseerd en kunnen uw surfgedrag op andere websites niet volgen.

6.0 - GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

MotorolaHome.com gebruikt uw persoonlijke gegevens voor de volgende doeleinden met afgeleide toestemming:

 1. Om u te voorzien van een praktische, gepersonaliseerde ervaring op de website en de diensten;
 2. Om u diensten en producten door u aangevraagd aan te bieden en u daarover te informeren;
 3. Om medewerkers, leveranciers en contractoren te helpen bij de ondersteuning van deze diensten en producten aan u;
 4. Ter registratie voor garantie op onderdelen en apparatuur verkocht of verhuurd aan u.
 5. Voor het genereren van statistische informatie en NAW-gegevens over onze dienst;
 6. Om verbeteringen aan te brengen in de interface, de prestaties en de kwaliteit van de dienst.

eBuyNow eCommerce Ltd. gebruikt uw persoonlijke gegevens alleen met uitdrukkelijke toestemming van u voor:

 • Het op de markt brengen van producten, updates, aanbiedingen en diensten waarvan we denken dat ze interessant kunnen zijn;
 • Voor promoties en speciale activiteiten die het niveau van de dienstverlening verhogen.

Onder geen enkele omstandigheid worden creditcardgegevens gedeeld met derden, tenzij zij betrokken zijn bij het uitvoeren van betalingen voor diensten die u hebt aangeschaft via EBUYNOW en daarom onderdeel van de service worden.

EBUYNOW kan ook van persoonlijke informatie gebruiken en doorgeven wanneer uw account is betrokken bij schending van onze servicevoorwaarden. Dat kan de betrokkenheid van rechtshandhavingspersoneel inhouden ter opsporing of voorkoming van ongeoorloofde toegang tot uw persoonlijke gegevens of om activiteiten te onderzoeken die een bedreiging vormen voor de integriteit van de dienst en ons netwerk.

EBUYNOW mag uw persoonlijke gegevens gebruiken indien vereist door rechterlijke of administratieve organen in verband met een verkoop, fusie of reorganisatie van het bedrijf. Deze partijen zijn gebonden aan strenge contractuele bepalingen met onze service en hebben alleen toegang tot persoonlijke informatie nodig om hun taken uit te voeren en mogen de informatie niet voor andere doeleinden gebruiken. Zij zullen de persoonlijke gegevens verwerken in overeenstemming met dit privacybeleid.

6.1 - ALS U COOKIES WILT VOORKOMEN OF UITSCHAKELEN

U kunt er altijd voor kiezen om geen gebruik van de website te maken als cookies niet wenselijk zijn en zodoende is het voor u niet toegestaan om gebruik te maken van de dienst. Er zijn echter verschillende manieren om de functionaliteit van cookies uit te schakelen, hoewel de site zonder cookies niet al haar functies heeft:

 • Stel de internetbrowser in om aan te geven wanneer u een cookie ontvangt of schakel cookies volledig uit. Kijk in het helpmenu van uw browser.
 • Verwijder de cookies uit de browsercache en tijdelijke internetbestanden na het verlaten van de website.
 • Stel privaat browsen in door 'Incognito' in Chrome, 'Private Browsing' in Firefox / Safari of 'In Private’ in Internet Explorer in te schakelen.
6.2 - INDIEN U GEBRUIK WILT MAKEN VAN COOKIES, MAAR OPT-OUT WENST VAN GERICHTE RECLAME

Indien u derde adverteerders wenst te melden dat u niet wenst deel te nemen aan hun programma's met cookies is het raadzaam dat u naar http://www.networkadvertising.org/choices/ gaat en de gedetailleerde instructies opvolgt.

Voor een opt-out van Google Analytics ga naar https://tools.google.com/dlpage/ganaaroptout en installeer de browser add-on.

7.0 - INTERACTIES VAN DERDEN OP DE WEBSITE

De EBUYNOW websites laten derden toe om producten en diensten rechtstreeks aan EBUYNOW klanten aan te bieden. Dergelijke relaties zijn vaak aangeduid met een "Providedby" of "PoweredBy" logo of andere gelijkluidende benaming. Bij verwerking of uitvoering van de benoemde functie zal die partij uw gegevens verzamelen en persoonlijke informatie met betrekking tot de transactie met EBUYNOW delen. U kunt het privacybeleid van derden bekijken door te klikken op de link onderaan de pagina of door te klikken op de knop ‘Providedby Company’-logo, die u naar hun website brengt.

Software die is gedownload of geïnstalleerd vanaf de EBUYNOW website kan worden geleverd door een derde partij ontwikkelaar/licentienemer die persoonlijke gegevens vereist om u aan te melden. Indien het product wordt geleverd door een derde partij zal een link naar website van de organisatie worden gegeven waar het privacybeleid en gebruiksvoorwaarden kunnen worden onderzocht. Het activeren van de koppeling of het downloaden van de software geeft EBUYNOW toestemming om de vereiste persoonsgegevens met de website van derden te delen en bevestigt dat EBUYNOW niet verantwoordelijk is voor houding, databeleid of beveiliging van de derde partij. Alle aanbiedingen, links, aanbiedingen en diensten die een derde partij adverteert zijn gescheiden en verschillend van de EBUYNOW websites en uitgesloten van ons beleid ter bescherming van consumenten.

Partners, promoties en andere inhoud van derden wordt onderzocht volgens normen en voorwaarden, maar het is altijd mogelijk dat er iets door de Checks en Balances glipt. Als er bij een partner of inhoud iets frauduleus of twijfelachtig wordt ontdekt, verwijderen wij hun advertenties, product of dienst op de website. Rapporteer alle praktijken of misbruik aan privacy@motorolahome.com.

8.0 - BEVEILIGING VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS

eBuyNow eCommerce Ltd. heeft geïnvesteerd in een breed scala aan technologieën en beveiligingsfuncties en die ook uitgevoerd om redelijke inspanningen te doen om te zorgen voor de privacy van gegevens over het netwerk. Organisatierichtlijnen garanderen dat de privacy beveiligd is op elk niveau van onze organisatie.

Iedere deelnemer aan de dienst krijgt veiligheids 'geheimen' die toegang verlenen tot persoonlijke informatie die is opgeslagen in uw account. U bent verantwoordelijk voor de bescherming van uw beveiligingsgegevens in de vorm van gebruikersnamen en wachtwoorden, sleutels, beveiligingsvragen en antwoorden en codes. Gebruikersaccounts die zijn aangetast omdat een derde partij vertrouwelijke informatie heeft verkregen zijn uitsluitend de verantwoordelijkheid van de eigenaar van de account, inclusief aankopen, schadevergoedingen en acties tijdens de het imiteren van de credentials.

Het vermoeden van een inbreuk op de beveiliging of het gecompromitteerd zijn van de geheimen van de account moeten onmiddellijk worden gemeld bij de klantenservice om schade en risico te beperken. De medewerkers zal helpen bij het beveiligen van de account en de omvang van de overtreding onderzoeken. Als het symptoom dadelijk wordt gemeld zal de medewerker helpen met het herroepen van transacties of betalingen die bewezen frauduleus zijn. De wet op de consumentenbescherming beschermt een slachtoffer van fraude tegen boetes of sancties als de activiteit snel gemeld wordt en er volledige medewerking wordt verleend aan de leverancier om een onderzoek te voeren.

Een inbreuk die niet binnen 24 uur na ontdekking is gemeld, kan het risico voor het platform en andere derden vergroten. Dit is een schending van de voorwaarden van de service en zal resulteren in onmiddellijke schorsing van de account en kan leiden tot juridische stappen van EBUYNOW of van andere partners (payment gateways, creditcardbedrijven, enz.) als blijkt dat de gedragingen onverantwoord zijn.

9.0 - BEVEILIGING VAN DIGITALE TRANSMISSIES

Sleutelcommunicaties met het datacenter worden in transit gecodeerd via Secure Sockets Layer (SSL) met TLS (Transport Layer Security) om afluisteren door derden van de service te beperken. Dit mechanisme beschermt de transmissie van persoonlijke gegevens naar onze infrastructuur, waar ze worden beschermd door onze veiligheid. De browser toont een vergrendelingspictogram om het gebruik van SSL te valideren op beveiligde delen van de site waar de formulieren gegevens verzamelen, betalingen worden verwerkt en persoonlijke informatie wordt verwerkt of bijgewerkt.

EBUYNOW gebruikt industriestandaard browsercodering met een bit-sterkte van 128-bits of 256-voor veilige communicatie.

Persoonlijke informatie die u vrijwillig toevoegt en verstuurt via publiek toegankelijke forums (d.w.z., chatrooms, blogs, instant messaging) worden bekeken en gebruikt door iedereen die toegang heeft tot deze forums. EBUYNOW aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor iets dat gedeeld wordt door de dienst via één van deze dragers.

10.0 - ACCOUNTGEGEVENS

Uw persoonlijke informatie is beschikbaar bij uw aanvraag en kan op uw verzoek gewijzigd worden. Alle noodzakelijke maatregelen moeten worden genomen ter validatie van uw identiteit voordat het verzoek wordt ingewilligd. Persoonlijke informatie of beveiligingsgeheimen worden gevraagd en vergeleken met de gegevens in de bestanden van de service naar tevredenheid van de EBUYNOW vertegenwoordiger. Accounts die in het verleden schade hebben opgelopen vereisen mogelijk meer validatietests om te voldoen aan de eis. Dit is voor uw bescherming en samenwerking wordt verwacht.

U bent ervoor verantwoordelijk dat de informatie over u in de bestanden van de service te allen tijde juist is.

11.0 - WEBSITES VAN DERDEN EN DIENSTEN

Onze Service kan koppelingen bevatten naar andere websites en diensten die niet door eBuyNoweCommerce Ltd. Worden onderhouden. Bovendien kunnen andere websites en diensten ook verwijzingen of koppelingen naar EBUYNOW bevatten. Wij raden u aan waakzaam te zijn wanneer u onze service verlaat of surft op het internet en er zich van bewust te zijn dat privacyverklaringen verschillen. Evenmin onderschrijven we, controleren we, keuren we goed en zijn we niet verantwoordelijk voor de privacypraktijken of de inhoud van dergelijke andere websites en services. EBUYNOW aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor derden die informatie ontvingen zoals toegestaan volgens dit privacybeleid of die informatie verzamelden zoals is bepaald in dit privacybeleid (zoals adverteerders met third-party cookies).

Wij zijn niet verantwoordelijk voor de persoonlijke informatie opgehaald door derden websites of diensten. Verzoeken om van de lijst geschrapt of gewist moeten worden opgenomen met de aansprakelijke partij. Partnerorganisaties zijn actief betrokken bij de levering van de dienst en het geposte privacybeleid van deze leveranciers kan andere richtlijnen bevatten.

12.0 - MARKETING OPT-OUT

Als u niet wilt dat uw persoonlijke informatie door eBuyNoweCommerce Ltd. gebruikt wordt voor directe marketingdoeleinden, dan kunt u zich afmelden van dergelijke openbaarmakingen door ons te mailen op privacy@motorolahome.com om u te laten schrappen.

De dienst zal van tijd tot tijd vragen om uw persoonlijke gegevens op te nemen in mailinglijsten en marketinginformatie om aanbiedingen en andere diensten van EBUYNOW of onze partners te sturen. Indien u dergelijke informatie niet wenst te ontvangen, moet u voor opt-out kiezen.

13.0 - WIJZIGINGEN IN BELEID

Wij behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken delen van dit beleid op elk gewenst moment te wijzigen, te veranderen, toe te voegen of te verwijderen.

Gebeurtenissen worden beheerst door het beleid waarvoor de datum valt tussen de geldende datum om 12:00 AM PST en de verstreken datum om 11:59 PM PST met alle bepalingen en veranderingen in werking.

30 dagen voorafgaand aan de release van een nieuw beleid wordt een kennisgeving via e-mail verstuurd naar alle abonnees van de dienst met een link naar de nieuwe site.

U bent verantwoordelijk voor het controleren van het nieuwe beleid en het begrijpen van de veranderingen. Het wordt aanbevolen dat u de website regelmatig bezoekt om het privacybeleid te lezen of de notificatie e-mails op te volgen zodat u op de hoogte blijft.

14.0 - VRAGEN EN FEEDBACK

Als u opheldering wenst over iets in die beleid of u feedback hebt die u wilt delen, stuur ons dan een gedetailleerd bericht via privacy@motorolahome.com, of stuur een brief naar het volgende adres:

eBuyNow eCommerce Ltd.
Unit 200 - 1312 Blanshard Street
Victoria, British Columbia
Canada V8W 2J1

U kunt een antwoord op e-mail verwachten binnen 24 uur. Als u geen antwoord ontvangt, raden wij aan om gebruik te maken van één van de telefoonnummers in het gedeelte 'Contactgegevens voor eBuyNoweCommerce Ltd.’ van dit beleid.

15.0 - STILZWIJGENDE TOESTEMMING

Door de service te gebruiken, gaat u akkoord met het verzamelen en gebruik van klantengegevens zoals aangegeven in dit beleid. Mocht u de een of andere reden hebben waarom het privacybeleid niet op u van toepassing is OF weet u dat u bent uitgesloten van legaal gebruik van deze service, wordt u gevraagd om uw abonnement te annuleren en het gebruik van de service onmiddellijk stop te zetten.

Wat betekent de ‘Powered by eBuyNow’- badge?

Motorola Mobility LLC en eBuyNow eCommerce Ltd zijn samen gaan werken om wereldwijde verkoop en ondersteuning te bieden voor de producten die op deze website te vinden zijn. EBuyNow beheert de website, de server en zijn transacties voor de officiële licentiehouders van Motorola die deze producten vervaardigen.

Links naar het privacybeleid en de gebruiksvoorwaarden van deze website vindt je hieronder. Vragen aan eBuyNow over de relatie tussen deze partijen kunnen worden gestuurd naar info@ebuynow.com. Voor website of productondersteuning, bezoek de hulpsectie.